Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 231

Her gördüğümde izlemeden edemediğim TED Videosu. Görmesi en zor hırsızlıklar arka planda değil gözümüzün önünde olur. (Apollo Robbins, Yanlış Yönlendirme Sanatı)

Miyopluktan düşünce körlüğüne geçen arkadaşlarım var. Körü körüne bağlanılan düşünceler yüzünden hep…

Sorunları çözmek için daha fazla veriye değil, daha fazla özveriye ihtiyaç var. Çoğu zaman… Muhteşem muhteşem bir cümle Salih Tahir’den.

Hangisi hayatımızı daha çok etkiliyor?

A) Yalnız kaldığımızda zamanı nasıl geçirdiğimiz

B) Başka kişilerle iken zamanı nasıl geçirdiğimiz

Medeniyetin Beşiği: Dünyanın kaynaklarını, senin vatandaşların bebekken bu beşikte uyusun diye harcıyorsun. Geri kalanlar eşikte uyuyor.

Comm

Yorum Yapın

Mesajınız