Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 203

-Nereye Baba? (3)

-İşe gidiyorum oğlum.

-Neden?

-Para Kazanmam Lazım

-Neden?

-Sana oyuncak alabilmek için

-Ben oyuncak istemem Baba, Gitme!

En büyük öğretmen oğlum; (3) basmakalıp cevap 0. Bizim geçtiğimiz eğitimden geçmedi ki. Neden? diye sordukça çocuk mentorluğunda sorgulama.

Sürekli bir şeyleri ispat çabasında olan insanlar bu (çoğu gereksiz) gerginliğe nasıl dayanıyor?

Murphy Kanunları üzerine birkaç cümle söyleyeyim: Bu kanunlar bizde suçlama kendi beceriksizligini Murphy’e yükleme aracı olarak kullanılır. Oysa Murphy modern teknikte analitik olarak hataları önleme stratejisidir. Esprili ama ciddi bir temel üzerine oturtulmuştur. “Bir şeyin ters gitme ihtimali varsa mutlaka ters gidecektir.” roketler uzerine deney yapan mühendis Edward Murphy’nin en ünlü kuralı. En sevdiğim kuralı da: “Bir yerde çatlak varsa ille de büyür.” Sanıldığı gibi kötümserlik değil müthiş bir rasyonelite yansıtır.

Comm

Yorum Yapın

Mesajınız