Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 198

descartes felsefenin ilkeleri

Descartes’e göre: (Kitap: Felsefenin İlkeleri)

Felsefeden Anlaşılan: “Bilgeliğin incelenmesi”
Asıl Felsefe: “Bilgiyi edinme yolunun öğrenilmesi”

descartes kitap yazmak

Kitap yazmakta acele edenler… (Descartes)

Okullarda bizim öğrendiğimiz en önemli şey, en önemli şeylerin okullarda öğrenilemeyeceği gerçeğidir. Müthiş laf Murakami.

Benjamin Franklin Paratoner’i icat edince Ruhban Sınıfı bunu dine aykırı bulmuş. Sonrasında da Tanrı öfkelendi; depremler arttı demişler.

Bu da Bertrand Russell’a göre felsefe. Felsefe bilgi değildir; ussal varsayımda bulunma sanatıdır:

bertrand russell felsefe

Comm

Yorum Yapın

Mesajınız