Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 189

Platon, sorgulayan insanın geçtiği yolları 2400 yıl önce tespit etmiş, anlatmış. Devlet’i okumaya vaktiniz yoksa bile kitabın içindeki Mağara Benzetmesi sorgulayan beyinler için bir aydınlanma sağlayabilir. Bilgi konusunda şunu diyor Eflatun: Gerçeği ve hakikati aramayan 2 varlık vardır. Birincisi Tanrı’dır, ikincisi Bilgisiz İnsan Kitleleridir. Biri tam içindedir hakikatin, diğeri tam dışında.

Platon’u özellikle şunun için seviyorum: Bir usta olabilmek için ya ustanı geçeceksin ya da kendini geçen birisini yetiştireceksin. Kendimden biliyorum, “örnek alacağın” insanı bulmak kolay, önemli olan “örnek olacağın” insanı bulmak/yetiştirmek. Socrates’in öğrencisi, Aristo’nun Hocası’nın tabii ki Platon gibi olacaktı. Felsefenin ortanca çocuğu Platon; amacını bulmuş, yaşamış.

Kurtuluşun yolu bilgeliktir demiş Roger Bacon; 1200’lü yıllarda, aydınlığın kitabını yazmış Opus Majus‘ta. Az duyulmuş, çok değerli bir eser. Benim dikkatimi şu bölüm çekti: Ne kadar eğitimli olursa olsun her insanın GERÇEĞİ KAVRAMASININ önünde 4 büyük engel vardır:

1. Hatalı ve değersiz otoritelere boyun eğme

2. Geleneklerin etkisi

3. Popüler önyargılar

4. Kendi bilgilerimizi göstererek hava atarken cahilliğimizi gizlemek.

Sinema 1001 TV’de Charlie Chaplin’in sessiz filmlerini veriyorlar, oğlumla izliyorum. 3 yaşındaki çocuk hepsine gülüyor, eğleniyor.

Bundan 100 sene önce, çocuk, genç, yaşlı, her dilden, her milletten insanın anlayabileceği, eğlenebileceği filmler yapmak inanılmaz.

Ben yemeklerimi yiy(e)cem; benim de senin gibi yüzümde dikenlerim çık(a)cak Baba!

Comm

Yorum Yapın

Mesajınız