Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 172

Gömülü resim için kalıcı bağlantı

Adın duyulmasın sonra rahatın kaçar. Kısır akıl ve dar bilinçlilerin anlayamayacağı şeyleri açık etme. (Amak-ı Hayal’den, ne müthiş bir eser)

Gene Amak-ı Hayal’den beni çok düşündüren bir cümle: Bugüne kadar kafamla çözemedeğim yaşam ve ölüm çıkmazının verdiği taşınılmaz ağırlığın bilincimden kalktığını ve hafiflediğini hissediyordum.

Her şeyi yutuyorlar; hiç zarar görmüyorlardı… Orwell, 1984

Cinselliğin bastırılması Parti’nin istediği bir şeydi çünkü savaş coşkusuna ve öndere tapınmaya dönüştürülebiliyordu. Bütün o yürüyüşler, bağırıp çağırışlar, bayrak sallamalar, ekşiyip bozulmuş bir cinsellikten başka bir şey değildi. George Orwell, 1984

(Doğruyu yanlıştan ayırabilen kişi anlamında) Hekim, hakim, hakem, hikmet kelimeleri Arapça HKM’den (HÜKÜM) geliyor.

Comm

1 Yorum

[…] 172’de de yazmıştım: (Arapça) HKM kelimesi de etimolojik zenginlik. Örnek: Bilgiye HaKiM olmayan HüKüMete HeKiM fayda etmez. MuHaKeMesi zayıf, aHKaM’ı bol olur. […]

Yorum Yapın

Mesajınız