Hayat Üzerine Kısa Düşünceler 158

mutlu insanlar ne yapıyor

Araştırmaya göre mutsuz insanlar televizyon izliyor, mutlu insanlar kitap okuyor.

Türkiye’de düzenli kitap okuma oranı binde 1-2 seviyesinde, gelişmiş ülkelerde ise %20’nin üzerine çıkıyor.

Eğer kendinden daha iyi birisi ile oynarsan, becerilerin artar mı azalır mı?

İlerleme kaos gerektirir mi?

Önemli bir konu hakkında fikir edinmedeki turnusol kağıdım: Anlatan kişi istisnaları genelleyerek karşısındakini ikna etmeye çalışıyor mu?

Comm

Yorum Yapın

Mesajınız